Gamtosauga.lt | už švarų ir aplinkai draugišką verslą
 

Naujienos:

Rekomendacijos šaltnešių keitimui šaldymo sistemose

Liepa 9, 2012

Keičiant tepalą yra labai sunku tinkamai išvalyti sistemą. Labai priklauso kaip kruopščiai ir profesionaliai tai bus atlikta. Todėl daugumai gamintojų saugiau yra pasakyti, kad to daryti negalima. Be to visada gamintojui, pardavėjui  ir instaliuotojui  yra geriau parduoti naują daiktą ir užsidirbti – kaip sakoma „biznis yra biznis – nieko asmeniška“   Aišku ir vartotojui yra saugiau, nes būtent iš kompresoriaus ir yra sunkiausia pašalinti tepalą. Be to kompresoriai dažniausia būna stipriausiai pasidėvėję… visgi kompresorius sistemos širdis.

 

Dar vienas labai svarbus kriterijus yra tai, kad POE tepalas yra labai geras tirpiklis – jis pakelia visą sistemos purvą, kuris užkemša ne tik filtrus, bet ir TRV, solenoidus ir t.t. Ir tai gali trukti daug dienų, kol sistema apsivalo pakankamai.

Nesvarbu koks techninis sprendimas bus priimtas – keičiam kompresorius ar ne –visais atvejais lauks labai rimta sistemos valymo procedūra.

 

Sekanti  veiksmų seka maždaug tokia:

1.)Išleidžiamas mineralinis tepalas. Kad tai padaryti  – teks nuimti kompresorių ir per siurbimo ar tepalo išlyginimo angą arba išsukus tepalo lygio akutę (reikės keisti tarpinę tokiu atveju)išpilti tepalą.  Toliau per tą pačią angą supilamas POE tepalas.

2.) Paleidžiama sistema su esamu R22 šaltnešiu.

3.) Po kelių valandų darbo atliekamas tepalo testas mineralinio tepalo koncentracijai nustatyti.

4.) Keičiamas tepalas, sistema vėl dirba keletą valandų ir vėl testuojama. Procesas kartojamas tol, kol paprastai sistemoje lieka mažiau nei 1% mineralinio tepalo (kai kurių šaltinių teigimu mažiau nei 5%.

5.) Ištraukiamas esamas R22 freonas.

6.) Keičiami visi filtrai ir visi komponentai, kurie netinkami naudojimui su R407C (greičiausiai tokių nėra, bet kartais gali būti kokios nors tarpinės ar TRV). Šiuo atveju TRV keisti nereikia. Būtų puiku, jei vamzdynas, garintuvai ir kondensatorius būtų stipriai prapūsti azotu, galima naudoti ir specialias plovimo priemones (bet reikia užtikrinti, kad jų po to neliktų – labai gerai viską išpūsti azotu).

7.) Jei keičiamas kompresorius – puiku (ir tai yra rekomenduojama) – seną keičiame nauju su POE tepalu. Jei kompresorius nekeičiamas, tuomet sekantis žingsnis yra labai svarbus.

8.) Sistema reikia ypatingai gerai ir ilgai išvakumuoti. R22 tirpsta POE tepale daug geriau nei mineraliniame, todėl jo pasišalinimas iš POE tepalo vyksta ypač nenoriai. Todėl vakumavaimo procesas turi trukti daug ilgiau. Jei kompresorius keičiamas nauju, užtenka įprastinės vakumavimo procedūros.

9.) Sistema užpildoma R407C –būtinai skysta faze, nes R407C yra mišinys! Atitinkamai sureguliuojamos relės ir apsaugos. Labai svarbu aiškiai pažymėti, kad sistema yra užpildyta kitu tepalu ir freonu.

10.) Stebimas sistemos darbas, jei reikia pareguliuojamas TRV (perkaitinimas). Stebima kaip sistema veikia visais darbo režimais.

11.) Kaip minėjau POE yra labai geras purvo tirpiklis, tad reikia stebėti kaip sistema dirba – jau paros bėgyje gali tekti keisti filtrus ir valyti TRV ar keisti įdėklus. Ir ko gero poros mėnesiu bėgyje filtrus teks keisti kelis kartus, kol sistema pakankamai apsivalys. Tepalas turi buti švarus, skaidrus. Jei keičia spalvą – reikia keisti.

 

Atlikus viską gerai, sistema turėtų „atgyvėti“ ir pasak gamintojų keliais procentais padidėti jos našumas.

Nauja ataskaitų apie f-dujas ir OAM pildymo tvarka

Vasaris 12, 2012

Nuo šių metų įsigaliojo D1-12 įstatymo pakeitimai teikiant ataskaitas apie OAM ir F-dujas.

Primename kad ataskaitas reikia pateikti iki kovo 1d.

Įmones, kurios kiekvienais metais iki kovo 1 d. teikia informaciją (ataskaitas) apie F-dujų ar ozono sluoksnį ardančių medžiagų (OAM) sunaudojimą per praėjusius kalendorinius metus Aplinkos apsaugos agentūrai, o kopijas – pagal įmonės registravimo vietą vietinio Regiono aplinkos apsaugos departamentui, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. D1-42 pakeistos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-12 „Dėl duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau – tvarkos aprašas) patvirtintos (Žin., 2010, Nr. 5-200; 2012, Nr. 11-482) kai kurios ataskaitų formos. Nauja redakcija patvirtinti ataskaitų apie gaminamas, importuojamas, eksportuojamas, įvežamas į Lietuvos Respubliką, išvežamas iš jos, sunaudojamas, surenkamas, recirkuliuojamas, regeneruojamas ir sunaikinamas F-dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas AM1 formos priedai (1-3, 5) bei įrangos inventorizacijos ataskaitos AM2 formos priedai (1-4). Šiuo tvarkos aprašo priedu pateikti dažniausiai naudojami mišiniai, kuriuose yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų ar fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, šių medžiagų CAS numeriai.

 

Įmonės dirbančios su F-dujomis privalo būti atestuotos

Sausis 12, 2012

Jau keletas metų įsigaliojus naujai tvarkai ne tik įmonių darbuotojai bet ir įmonės privalo būti atestuotos darbui su F-dujomis ir OAM medžiagomis.Daugiau info www.saltininkai.ltir

http://www.am.lt/VI/index.php#a/10810

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=398461&p_query=&p_tr2=