OAM ir F-dujų auditas įmonėse | Gamtosauga.lt
 

OAM ir F-dujų auditas įmonėse

Siūlome atlikti Jūsų įmonės šaldymo, vėdinimo – oro kondicionavimo sistemų aplinkosauginį auditą.

Audito metu atliekama:

Vienkartinis aplinkosauginės būklės įvertinimas ir atitinkamos dokumentacijos paruošimas:

a) Įrangos žurnalų(pasų) pildymas

b) Įrangos žymėjimo lentelių komplektavimas (suklijavimas)

c) Eksploatavimo taisyklės šaldymo įrangai

d) Įrangos patikra dėl nuotekio (pagal 3str. 2d. (EB) Nr.842/2006)

е) Įrangos žurnalų(pasų) registų žurnalo užpildymas

Aplinkosauginė konsultacija:

Įrangos atitinkančios turinčios savyje Ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir šiltnamio efektą sukeliančių(F-dujų) dujų saugios eksploatacijos rekomendacijos. Žurnalų pildymo reikalavimai. Ataskaitų vietiniams aplinkos apsaugos departamentams reikalavimai. Importo ir eksporto galimybės. Susidariusių atliekų laikymo ir saugojimo reikalavimai. Įrangos saugi utilizacija, šaltnešių recirkuliacija ir leistinumas naudoti.